ViruBustor AB utvecklar lösningar för dekontaminering av fordonsmiljöer.

En förbränningsmotor kan betraktas som en flam-sterilisator: den suger in luft och destruerar patogenerna i en explosiv förbränningsreaktion innan den släpper ut den sterilserade luften. Konstruktionen är relativt enkel och kan implementeras snabbt, i många typer av fordon och till låg kostnad eftersom det endast krävs minimal extrautrustning.