Föreningen Norby soldattorp i Uppsala

Soldattorpet, Kvickstensvägen, Uppsala

Bilder : Torp caféer Vinterbilder Höstbilder Vårbilder Gärdesgård
Luciacafé Får Lieslåtter Norby Egnahemsförenings 90år
Bi bilder Video från bikuporna   Hågadalen bildspel från årsmötet

Föreningen Norby soldattorp i Uppsala bildades 1997 och förvärvade något år senare Norby soldattorp från AssiDomän. Målsättningen med föreningens förvärv är att bevara, levandegöra och visa soldattorpet med omgivande miljö för allmänheten. Föreningen som är öppen för alla kommuninnevånare har f n ca 290 medlemmar.

På detta soldattorp har 17 indelta soldater bott och verkat sedan 1684. Läget vid en av Linnés vandringsstigar i Hågadalens kulturmarker gör torpet ytterligare värdefullt som kontaktpunkt i naturreservatet.

Torpets restaurering har gradvis skett under överinseende av Uppsalas kommunantikvarie och i den takt föreningens ekonomi tillåtit. Andra söndagen i varje månad ( undantaget januari, februari, juli och augusti) anordnas som regel torpcafé för medlemmar och dess vänner mellan kl 12-15. I september ersätts torpcafét av Soldattorpets dag med visningar, föredrag och musikunderhållning förutom serveringar för allmänheten. Medlemmar och övriga inbjuds dessutom till arbetsdagar och arbetskvällar under den ljusa årstiden. Lieslåtter hålls under sommaren där höet hässjas på uppländskt maner. För att hålla hagmarken öppen har de senaste åren tackor med lamm betat under sommaren. En odlingslott har upplåtits till barn i en förskola som där kan följa växtsäsongen från sådd till skörd.

Medlemskap och Kontakt

Kalendar

FaceBook

Den här sidan är inte en officiell sida från föreningen, utan en samlingsplats för mina bilder från torpet, men jag försöker hålla den uppdaterat med aktuellt info.

(Ytterliga en gammal byggnad i Uppsala : Kvarnbokvarn Kvarn)

(Frozentime Images)