Bilder från UVFK, Akademistallet, Uppsala

Jubileum 2013     Fälttävlan (2014, 2013, 2012)     Uppsalaritten (2010, 2009)

AKKA dagen (2011)     Studio porträtt (2014)

(Andra hästbilder)

(UVFK hemsida)

(Frozentime Images hemsida)

© 2018 Mark Harris