Klätterområde runt Uppsala

Skrivet av Mark Harris. Uppdaterat Maj 2006. Also available in English

English : http://xray.bmc.uu.se/markh/climbing/climbing_areas.html
Svenska : http://xray.bmc.uu.se/markh/climbing/climbing_areas_swedish.html

För en snabb titt på var ställen finns, se Uppsala klätterkartan.

Det här är ett urval av ställen runt Uppsala där jag har varit, men listan är inte komplett.
Andra källor finns längst ner på denna sida.

Länk till Klättersidan

Led vid Hågadalen, Uppsala

Predikstolen :

Avstånd från Uppsala : 7km (10 min körning + 10 min promenad)
Var : SG Ö1600600 N6633500 Lurbo, Uppsala. (Gröna Kartan 11I NV Uppsala)
Läge : Inne i skogen.

Vägbeskrivning : Ta Dag Hammarskjölds väg söderut från centrum och vid trafikljuset vid Ulleråker sväng av till höger på Vårdsätravägen. Forsätt några kilometer fram till en avtagsväg skyltad mot Hammarskog och tag av där över bron. Parkering finns runt hörnet. Gå sedan 10 minuter norrut på stigen genom Hågadalen, och missa inte klippan i skogen.

Klättring : Det finns några formationer här, men den dominerande är ca. 15m hög med ett par bra sprickor i 5 registret, men mest vägklättring grad 6 och uppåt. Inte så bra för nybörjare, trångt med mer än två par klättrande, få träd nära toppen för ankare (men en bult), torkar långsamt, och är ett mygghelvete på sommaren. Å andra sidan blir du oftast ensam, och den är tillräckligt nära staden för en kvällsklättring.
På vintern är Stöldförsöks spricksystem bra för övning av aidklättring.
Klicka på bilden för (ofullständig) ledinformation.


Led vid Darlkarlskärret, Uppsala

Dalkarlskärret :

Avstånd från Uppsala : 12km (15 min körning + 10 min promenad)
Var : SG Ö1599974 N6629857 På väg till Hammarskog. (Gröna Kartan 11H NO Enköping)
Läge : Sydväst läge, vid sidan av en åker.

Vägbeskrivning : Samma väg som till parkering för Predikstolen (ovan), men forsätt mot Hammarskog fram till avtagsvägen skyltad till Uppsala Näs K:A på vänster sida. Ta denna väg 1km, sväng sedan till höger på alléen som är bakvägen till Hammarskog. Efter ett par kilometer ser du parkeringen till Dalkarlskärret på vänster sidan. Korsa vägen och gå 10 minuter nordväst runt sjön. Du kommer att se väggen på höger sida.

Klättring : En nästan vertikal vägg, 6-8m hög och ca 20m lång, med några korta sprickor och väggklättring i grad 4 till 8.
Mycket bra för nybörjare, med bra träd för topprepsankare, och sprickor för trad säkring. Inga bultar eller artificiella ankare.
Torkar snabbt, men kan blir trångt på soliga helger.
Klicka på bilden för ledinformation.


Filke

Hagbyberget (eller "Filke") :

Avstånd från Uppsala : 20km (15 min körning + 5 min promenad)
Var : SG Ö1589476 N6634948, Hagby, Vänge. (Gröna Kartan 11H NO Enköping)
Läge : Syd läge, i öppen skog.

Vägbeskrivning : Ta väg 72 till Vänge och sväng till vänster mot Hagby. Kör 5km söderut tills du ser fotbollsplanen på väster sidan. Strax innan planen ta vägen till vänster skyltat till Nyborg och kör 200m till öppningen på höger sidan. Där kan man parkera om den inte är i bruk för timmerlagring. Gå sedan 100m längre, och ta av på stigen till vänster in i skogen. Följ den 300m norrut till klippan.

Klättring : Klippan är ungefär 10m hög med mest väggklättring, men ett par fina fingersprickor. Det finns inga bultar här än så länge, och det har inte klättrats så mycket.
En mycket trevligt ställe med öppet läge, och bergen har suverän friktion. Men det finns inte så många leder, så det kan lätt bli trångt.
För att behålla det goda förhållandet med ägaren, bör klättrarna hålla sig borta från Filke under oktober månaden.
Klicka på bilden för utvalde ledinformation.
För att se vad vi har klättrat här, se klätterdatabasen.


Leder på Ryssgraven, Stäket

Ryssgraven :

Avstånd från Uppsala : 60km (40 min körning + 5 min promenad)
Var : SG Ö1611000 N6597900 Kungsängen, Stockholm. (Blå Kartan 106 Stockholm)
Läge : Sydöst läge, med utsikt over Mälaren.

Vägbeskrivning : Kör E4 söderut och ta av vid Rotebro på väg 267 västerut mot Enköping. Innan du lämnar Stäksön, parkera under motorvägsbron som tar E18 över Ryssgraven mot Kungsängen, och korsa sedan järnvägspåren (snabbt) och gå 5 minuter norrut runt viken. Klipporna syns tydligt från parkeringen.

Klättring : 100m långa, 25m höga klippor, många som slutar i sjön. Ett tiotal bultade eller lättsäkrade leder i grader 4 till 6. Bergarten är bra och fast, och man faller ganska rent. Några ankare på toppen.
Ett trevligt ställe för träning, om du tål motorvägens brus och tågsignalerna. Mycket bättre på söndagar.
Klicka på bilden för ledinformation.
För att se vad vi har klättrat här, se klätterdatabasen.


Uvhällsklack, Vittinge

Uvhällsklack :

Avstånd från Uppsala : 35km (30 min körning + 1 min promenad)
Var : SG Ö1571339 N6642206, Vittinge (Gröna Kartan 11H NV Enköping)
Läge : Syd läge, inne i skogen.

Vägbeskrivning : Ta väg 72 till Vittinge och sväng till vänster vid skylten till Hårsbäck, som tar dig över järnvägen. Efter 100m ta till vänster på Lillbovägen. Kör 400m och sväng sedan till höger vid T-korsningen. Denna väg forsätter österut ~1km innan den stängs av en bom. 100m innan bomen finns det en liten parkering på höger sidan. Gå sedan till bommen. Klipporna är ungefär 30m till vänster.

Klättring : Klipporna är minst 50m långa och upp till 10m höga. Ett par svåra ledar är bultade, men annars finns det bra toppsäkring. Inte så bra för trad ledning.
Det kändes lite instängt för mig, men jag har inte klättrat där. Det var populär förut.
Upplandsleden går förbi, och Tenasjön är mindre än 1km borta för ett avslutande bad.


Skjutvallen, Stadsskogen, Uppsala

Skjutvallen :

Avstånd från Uppsala : 2km (15 min promenad)
Var : SG Ö1602068 N6636696, Stadsskogen, Uppsala (Gröna Kartan 11I NV Uppsala)
Läge : I gles skog.

Vägbeskrivning : Följ elljusspåret i Stadsskogen tills du ser väggen. Den finns mellan Vallstigen och Norra Norbyvägen. Det bästa sättet att hitta direkt är att skaffa dig Naturvårdsförvaltningens broschyr "Stadsskogen" som innehåller en mycket bra karta.

Klättring : Två väggpartier byggda av stora granitblock, upp till 4m höga och kanske 20m sammanlagd längd. Kanske lite för lätt för seriös bouldring, men närheten till staden lockar för undervisning av nybörjare, för övning av ny teknik, eller om man bara har en lunchtimme för klättring.

Länna :

Avstånd från Uppsala : 20km (30 min med bil)
var : E1619600 N664000, Lötsjön, Länna, Uppsala (Blå Kartan 116 Norrtälje)
Läge : Sydöst, med utsikt över Lötsjön.

Directions : Kör väg 282 österut från Uppsala, ta av till höger vid 'badplats' skylten i Länna, och följ grusvägen 10 min till parkering för badplatsen. Gå sedan 5 min söderut upp på klippan.

Climbing : Deep-water soloing. 8m hög, 15m lång klippa som stupar ned i sjön. Några kul leder att kombinera med en simtur. Den enklaste vore en 4 med torra skor på, men känns som en 6:a med blötta fötter. Börjar brant, men avtar till enkel slab mot toppen.

Runsa :

Runsa Avstånd från Uppsala : 40km (30 min + 30 min promenad)
Var : SG Ö1614200 N6607300 Upplands Väsby. (Blå Kartan 106 Stockholm)
Läge : Väst läge, med utsikt över Mälaren, tät skog vid botten.

Vägbeskrivning : Kör E4 söderut och ta av vid Norrsunda. Följ skylten västerut mot Rosersberg till strax innan huset, och sväng sedan söderut mot Rosendal. Parkera vid ån där vägen blir privat, och gå 10 minuter västerut och 20 minuter norrut till fornborgen. Klipporna är strax bortom huset på vänster sida.

Klättring : Ett 20-tal leder nästan alla i grader 6 och 7. Inte ett bra ställe för nyböjare, med bara en osammanhängande 5+. Klippan är ungefar 15m hög.
Ett trevligt ställe, men långt att åka för liten belöning.


Patrick at Gåseborg

Gåseborg :

Avstånd från Uppsala : 70km (50 min + 15 min promenad)
Var : SG Ö1611091 N6588501 Jakobsberg. (Blå Kartan 106 Stockholm)
Läge : Väst läge, vid Mälaren, tät skog.

Vägbeskrivning : Se Stockholms Nätförare

Klättring : 10 till 15m höga väggar, med mest svåra sportklättring i register 6 och uppåt. Inte så mycket trad.
För att se vad vi har klättrat här, se klätterdatabasen.


Kanalklippan, Stockholm

Kanalklippan :

Avstånd från Uppsala : 90km (80min tåg/buss)
Var : E1629300 N6577800 Nacka. (Blå Kartan 106 Stockholm)
Läge : Nord-väst, vid kanal.

Vägbeskrivning : Tåg till Centralen, T-bana till Slussen, buss till Londonviadukten.

Klättring : 20m hög sprängvagg over Danvikskanalen. Circa 15 sport ledar. Ful klättring med otäcka fall, men vackert läge vid kanalen, och värt ett besök om man är i Stockholm i alla fall. Torka snabbt.
Se också Stockholms Nätförare

Sjuan (3+), Häggsta, Stockholm

Häggsta :

Avstånd från Uppsala : 100km (60 min körning + 5 min promenad)
Var : SG Ö1618400 N6570300 Huddinge, Stockholm. (Blå Kartan 106 Stockholm)
Läge : Syd läge, med utsikt över Mälaren.

Vägbeskrivning : Kör E4 söderut och ta av vid Fittja. Ta väg 259 österut mot Huddinge till avtagsvägen mot St. Botvidskyrka till höger. Kör till kyrkan, parkera där och gå 5 minuter västerut (till höger om kyrkan).

Klättring : Stockholms äldste klätterområde, med över 100 namngivna leder från grad 3 till 8. Någonting för alla - 40m leder, väggklättring, sprickor, bultar, ankare, vatten.
Bekymren är att klipporna är ganska lösa med mycket oroväckande spillror under, säkringsmöligheter ar inte optimala, och att ett ledfall för det mesta inte skulle vara rent. Det känns lite mer alpint än sport klättring. Ta med hjälmen.
För att se vad vi har klättrat här, se klätterdatabasen.


Skamvrån, Klövberget, Stockholm

Tyresö (Klövberget) :

Avstånd från Uppsala : 120km (70 min körning + 10 min promenad)
Var : SG Ö1645200 N656900 Tyresö, sydöst om Stocholm.
Läge : Väst läge, i skogen, men utsikt över havet från toppen.

Vägbeskrivning : Svårt att beskriva. Se kartan i Stockholmsföraren.

Klättring : 25m hög, 100m lång vertikal vägg med ~30 namngivna ledar från grad 4 och uppåt.
Vi provade bara en led (Skamvrål, 4+), som är bra (och valdes som omslag till 1996 Stockholmsföraren). Lite krångligt att tar sig ner från toppen (där stigen slutar). Antigen en svårhittad stig, eller en knepig nedfirning över ett överhäng ner till en rasbrant där det är lätt att få besvär med en stor ryggsäck. Dagen vi var där fastnade två klättrare på väg ner, och behövde undsättning med extra rep.
Värt fler besök.


Grönbrinksberget, Stockholm

Grönbrinksberget :

Avstånd från Uppsala : 120km (80 min körning + 10 min promenad)
Var : SG Ö1613384 N6550403 Fituna, söder om Stockholm.
Läge : Sydväst läge, i skogen, men utsikt över Östersjön från toppen.

Vägbeskrivning :Kör E4 söderut genom Stockholm och ta av vid skylten till Tumba. Följ väg 226 genom Tumba ända fram till Vårsta, och sväng sedan vänster på väg 225 mot Nynäshamn. Efter 15km sväng av höger mot Fituna, och forsätt 200m tills den första grusvägen. Ta vänster här, och kör 100m in i skogen. Parkera på lämpligt ställe, och gå sedan 600m sydväst till klippan.

Klättring : 30m hög, 100m lång brant vägg med ~30 namngivna leder från grad 5 uppåt.
Ett bra ställe, säskilt för sprickälskare. God friktion, förenliga leder med goda säkringsmöjligheter, och så pass brant att eventuella fall är rena. Det enda problemet är att det är så bra att det blir trångt på helgerna.
För att se vad vi har klättrat här, se klätterdatabasen.
Klicka här för bilder från Grönbrinksberget.


Vårdberget, Stockholm

Vårdberget :

Avstånd från Uppsala : 125km (90 min körning + 5 min promenad)
Var : E1611577 N6548296 Fituna, söder om Stockholm.
Läge : Väst läge, utsikt över Östersjön från toppen.

Vägbeskrivning :Kör E4 söderut genom Stockholm och ta av vid skylten till Tumba. Följ väg 226 genom Tumba ända fram till Vårsta, och sväng sedan vänster på väg 225 mot Nynäshamn. Efter 15km sväng av höger mot Fituna, och forsätt 2km och sväng av till höger. Sedan är det ett par kilometer till vägens ände och parkeringen. Klippan är ett par hundra meter sydost därifrån.

Klättring : 12m hög, 30m lång brant vägg med ~40 namngivna leder från grad 4 uppåt.
Ett öppet och fint ställe, särskilt bra för nybörjarar, men någonting för alla. Sport, trad eller top-rope.


Jenny at Ekoberget, Stockholm

Ekoberget :

Avstånd från Uppsala : 100km (60 min körning + 5 min promenad)
Var : E1642941 N6581278, Gustavsberg, Stockholm.
Läge : Sydväst läge, vid stranden.

Vägbeskrivning : Se Stockholms nätförare

Klättring : En nyligen utvecklat område med ett 30-tal leder, både lättare trad och svårare bultatade. 40m hög och vid stranden, klippan är avrundad och hal, och lite svårt att säkra, så jag tyckte att det var mer kul att var andreman här. Det är också svårt att falla utan att slår i någonting. En lång promenad om man vill sätta upp toprep, så kanske inte bäst för nybörjare. Klippan också sätta krav på teknik, med mycket svaklättring, och ingen chance att fuska med styrka. Men ett vackert ställe, värt ett besök.
Mer information och topos finns på Stockholms nätförare
För att se vad vi har klättrat här, se klätterdatabasen.


Marie on Justas Filur, Tunaberg

Tunaberg :

Avstånd från Uppsala : 150km (2 timmar körning + 5 min promenad)
Var : Koppartorp, Nyköping.
Läge : Sydväst läge, öppet.

Vägbeskrivning : Kommer sedan...

Klättring : 50m hög, 400m lång vägg med ett 100-tal namngivna leder från grad 4 uppåt.
Väggen är dock uppdelat i olika partier på olika nivåer, så få leder är hela 50m långa.
Bra sprickklättring från grad 4 uppåt. En fin fast klippa, och värt ett besök om du tål den långa körning.
Man får tälta under klippan.
För att se vad vi har klättrat här, se klätterdatabasen.


Jocke on Blue Sessions, Ågelsjön

Ågelsjön :

Avstånd från Uppsala : 150km (2 timmar 15 min körning + 5 min promenad)
Var : E1518363 N6505850 Kolmårdsskogen, Norrköping.
Läge : Syd läge, mest öppet, runt sjön.

Vägbeskrivning : Kommer sedan...

Klättring : Ett vackert ställe, bra för en helg utflykt med tältplats överallt. Över 200 namngivna leder på ett dussin väggar runt sjön. Inte så många lätta leder, men ett tiotal i grade 4 registret för nybörjarer. Annars är ledarna brant och ihålande. Högsta väggen är 35m hög, annars runt 20m.
För att se vad vi har klättrat här, se klätterdatabasen.


The late, lamented Ålandsklipporna

Ålandsklipporna :

Det här var stamplatsen för Uppsalabor förut, men är nu stängt på grund av oansvariga besökare. Klätterklubbarna förhandlar om framtiden, så sabba inte det med att åka dit.
Det har hänt att folk har åkt dit i alla fall, som har äventyrat förhandlingar. Det kommer att bli speciellt problematiskt om man åker dit under jakttiden i oktober, så var snäll och gör inte det.
Klicka här för gamla bilder från Åland.For mer information om klätterområde se : Sverigeforaren, Uppsala klätterklubb och Utsidan, och för bouldering i Nåsten, se Uppsala Boulderguide

Inomhus klätterväggar finns på Stallet i Glunten, Crux i Librobäck, och Friluftsfämjandet i Sunnersta.

För kurser och guidning av en auktoriserade instruktör i Uppsala, prova Klätterkonsulten.

Du kan också leka med klätterdatabasen på : http://xray.bmc.uu.se/markh/php/clog_help.html

Skicka email med förslag/rättelse. Mark Harris

Detta dokument är : http://xray.bmc.uu.se/markh/climbing/climbing_areas_swedish.html


© Mark Harris 2006

(Klättersidan)

(Uppsala Sport Guide)

(Andra Sporter i Sverige)

(MRH hemsida)